visually convey the concept of civil liability insurance importance in the photo of a person standing between two Express Heroes trucks

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenia przewoźników i spedytorów

Po co to ubezpieczenie?

Podczas transportu ładunku zdarzają się sytuacje, gdy powierzony przewoźnikowi lub spedytorowi ładunek ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, zostanie skradziony lub dostarczony pod niewłaściwy adres. Takich sytuacji w biznesie nie da się uniknąć, ale ryzyko można ograniczyć poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i/lub spedytora za przewóz lub spedycję ładunku. Ubezpieczenie dotyczy transportu międzynarodowego (zgodnie z konwencją CMR) oraz w razie potrzeby transportu kabotażowego.

Od czego ubezpieczony jest ładunek?

W przypadku strat z winy przewoźnika lub spedytora ubezpieczenie zrekompensuje poszkodowanemu klientowi następujące straty:

 • za przewożony ładunek lub jego część (kradzież, uszkodzenie lub zepsucie);
 • za straty finansowe poniesione przez nadawcę lub odbiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy przewozu lub spedycji;
 • za szkody spowodowane przez osoby trzecie podczas transportu;
 • do powierzonego czasowego składowania/użytkowania różnego rodzaju kontenerów, przyczep, naczep.

Koszty prawne poniesione w celu ratowania ładunku również mogą zostać zwrócone.

W razie potrzeby można ubezpieczyć rozszerzoną odpowiedzialność za ładunek (np. 40 SDR/kg za kabotaż w Niemczech).

Jakie są korzyści z ubezpieczenia w HBrokers?

 1. Zminimalizowane ryzyko i ochrona zarówno dla siebie, jak i dla właściciela ładunku w przypadku uszkodzenia ładunku;
 2. kompletny proces administrowania roszczeniami zarządzany przez 10 wykwalifikowanych i doświadczonych prawników HBrokers;
 3. konkurencyjna cena ubezpieczenia, ponieważ stale komunikujemy się i utrzymujemy dobre relacje z partnerami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mamy możliwość otrzymania najbardziej konkurencyjnych cen;
 4. możliwość zadbania o Twoje bezpośrednie działania – pozostawienie pomyślnego załatwienia sprawy/szkody zespołowi HBrokers.
HBrokersTel. +48 713 087 196
E-mail info.pl@hbrokers.eu

Ubezpieczenia przewoźników i spedytorów

Po co to ubezpieczenie?

Podczas transportu ładunku zdarzają się sytuacje, gdy powierzony przewoźnikowi lub spedytorowi ładunek ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, zostanie skradziony lub dostarczony pod niewłaściwy adres. Takich sytuacji w biznesie nie da się uniknąć, ale ryzyko można ograniczyć poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i/lub spedytora za przewóz lub spedycję ładunku. Ubezpieczenie dotyczy transportu międzynarodowego (zgodnie z konwencją CMR) oraz w razie potrzeby transportu kabotażowego.

Od czego ubezpieczony jest ładunek?

W przypadku strat z winy przewoźnika lub spedytora ubezpieczenie zrekompensuje poszkodowanemu klientowi następujące straty:

 • za przewożony ładunek lub jego część (kradzież, uszkodzenie lub zepsucie);
 • za straty finansowe poniesione przez nadawcę lub odbiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy przewozu lub spedycji;
 • za szkody spowodowane przez osoby trzecie podczas transportu;
 • do powierzonego czasowego składowania/użytkowania różnego rodzaju kontenerów, przyczep, naczep.

Koszty prawne poniesione w celu ratowania ładunku również mogą zostać zwrócone.

W razie potrzeby można ubezpieczyć rozszerzoną odpowiedzialność za ładunek (np. 40 SDR/kg za kabotaż w Niemczech).

Jakie są korzyści z ubezpieczenia w HBrokers?

 1. Zminimalizowane ryzyko i ochrona zarówno dla siebie, jak i dla właściciela ładunku w przypadku uszkodzenia ładunku;
 2. kompletny proces administrowania roszczeniami zarządzany przez 10 wykwalifikowanych i doświadczonych prawników HBrokers;
 3. konkurencyjna cena ubezpieczenia, ponieważ stale komunikujemy się i utrzymujemy dobre relacje z partnerami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mamy możliwość otrzymania najbardziej konkurencyjnych cen;
 4. możliwość zadbania o Twoje bezpośrednie działania – pozostawienie pomyślnego załatwienia sprawy/szkody zespołowi HBrokers.
HBrokersTel. +48 713 087 196
E-mail info.pl@hbrokers.eu

Formularz Kontaktowy

Informacje Kontaktowe

Prosimy wskazać powód kontaktu