visually convey the concept of civil liability insurance importance in the photo of a person standing between two Express Heroes trucks

Civiltiesiskā atbildība

Pārvadātāju un ekspeditoru apdrošināšana
Kam ir paredzēta šī apdrošināšana?

Kravas pārvadāšanas laikā ir situācijas, kad pārvadātājam vai ekspeditoram uzticētā krava tiek bojāta negadījumā, nolaupīta vai nogādāta nepareizā adresē. No šādām situācijām uzņēmējdarbībā nav iespējams izvairīties, taču risku var samazināt, apdrošinot pārvadātāja un/vai ekspeditora civiltiesisko atbildību par kravas pārvadāšanu vai ekspeditēšanu. Apdrošināšana attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem (saskaņā ar CMR konvenciju) un, ja nepieciešams, arī uz kabotāžas pārvadājumiem.

Pret ko tiek apdrošināts?

Ja pārvadātāja vai ekspeditora vainas dēļ rodas zaudējumi, apdrošināšana kompensē cietušajam klientam šādus zaudējumus:

par pārvadāto kravu vai tās daļu (zādzība, bojājums vai bojāeja);
par finansiāliem zaudējumiem, kas radušies kravas nosūtītājam vai saņēmējam sakarā ar neizpildītām vai nepareizi izpildītām pārvadājuma vai ekspedīcijas līguma saistībām;
par trešo personu nodarītiem zaudējumiem pārvadāšanas laikā;
par dažādu veidu konteineru, piekabju, puspiekabju pagaidu glabāšanu/izmantošanu.
Var tikt atlīdzināti arī juridiskie izdevumi, kas radušies, glābjot kravu.

Ja nepieciešams, var apdrošināt paplašinātu atbildību par kravu (piemēram, 40 SDR/kg kabotāžai Vācijā).

Kādi ir ieguvumi no apdrošināšanas ar HBrokers?

Minimizēts risks un aizsardzība gan sev, gan kravas īpašniekam, ja rodas kaitējums kravai;
Pilnīgs atlīdzību administrēšanas process, ko pārvalda 10 kvalificēti un pieredzējuši HBrokers juristi;
Konkurētspējīga apdrošināšanas cena, jo mēs pastāvīgi sazināmies un uzturam labas attiecības ar apdrošināšanas partneriem, tādējādi tas dod mums iespēju saņemt viskonkurētspējīgākās cenas.
Iespēja Jums rūpēties par savu tiešo darbību – atstājot veiksmīgu notikuma/prasības nokārtošanu HBrokers komandas ziņā. 
HBrokers

Tālr. +370 65 704 918,
E-pasts: info@hbrokers.eu 

Pārvadātāju un ekspeditoru apdrošināšana
Kam ir paredzēta šī apdrošināšana?

Kravas pārvadāšanas laikā ir situācijas, kad pārvadātājam vai ekspeditoram uzticētā krava tiek bojāta negadījumā, nolaupīta vai nogādāta nepareizā adresē. No šādām situācijām uzņēmējdarbībā nav iespējams izvairīties, taču risku var samazināt, apdrošinot pārvadātāja un/vai ekspeditora civiltiesisko atbildību par kravas pārvadāšanu vai ekspeditēšanu. Apdrošināšana attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem (saskaņā ar CMR konvenciju) un, ja nepieciešams, arī uz kabotāžas pārvadājumiem.

Pret ko tiek apdrošināts?

Ja pārvadātāja vai ekspeditora vainas dēļ rodas zaudējumi, apdrošināšana kompensē cietušajam klientam šādus zaudējumus:

par pārvadāto kravu vai tās daļu (zādzība, bojājums vai bojāeja);
par finansiāliem zaudējumiem, kas radušies kravas nosūtītājam vai saņēmējam sakarā ar neizpildītām vai nepareizi izpildītām pārvadājuma vai ekspedīcijas līguma saistībām;
par trešo personu nodarītiem zaudējumiem pārvadāšanas laikā;
par dažādu veidu konteineru, piekabju, puspiekabju pagaidu glabāšanu/izmantošanu.
Var tikt atlīdzināti arī juridiskie izdevumi, kas radušies, glābjot kravu.

Ja nepieciešams, var apdrošināt paplašinātu atbildību par kravu (piemēram, 40 SDR/kg kabotāžai Vācijā).

Kādi ir ieguvumi no apdrošināšanas ar HBrokers?

Minimizēts risks un aizsardzība gan sev, gan kravas īpašniekam, ja rodas kaitējums kravai;
Pilnīgs atlīdzību administrēšanas process, ko pārvalda 10 kvalificēti un pieredzējuši HBrokers juristi;
Konkurētspējīga apdrošināšanas cena, jo mēs pastāvīgi sazināmies un uzturam labas attiecības ar apdrošināšanas partneriem, tādējādi tas dod mums iespēju saņemt viskonkurētspējīgākās cenas.
Iespēja Jums rūpēties par savu tiešo darbību – atstājot veiksmīgu notikuma/prasības nokārtošanu HBrokers komandas ziņā. 
HBrokers

Tālr. +370 65 704 918,
E-pasts: info@hbrokers.eu 

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Mērķis